Selecteer een pagina

Dirk Peeters

Advocaat | °1974 | M: dp@l-p.be

Talenkennis

Nederlands | Frans | Engels | Duits | Spaans
Opleiding

• Licentiaat rechten K.U.Leuven 1998
• Franstalige opleiding ISO-verantwoordelijke Delta Management 2005
• Opleiding curator faillissementen
• Opleiding curator onbeheerde nalatenschappen
• Opleiding Financiële analyse voor Juristen
• Opleiding overnemen of overlaten van een vennootschap

Beroepsloopbaan

• Advocaat balie Brugge sinds 1998 / balie West-Vlaanderen sinds 2018
• Lid Raad van de Orde (secretaris) 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010
• Lid Raad van de Orde 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015
• Vice Stafhouder balie Brugge 2017-2018

Voorkeurmateries

• overheidsopdrachten
• administratief recht (vergunningen, administratieve sancties, tucht, …)
• politierecht (inclusief het tuchtcontentieux en benoemingen)
• handelsrecht
• contracten- en verbintenissenrecht
• internationaal privaatrecht
• aannemingsrecht en vastgoed (koop-verkoop, handelshuur, …)
• zakenrecht
• (ondernemings-)strafrecht
• verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Publicaties

• “Verkeer(d)? Enkele recente wijzigingen inzake wegverkeer”, RW 2006-2007, 1374
• “Wet en Duiding Procesrecht”, Larcier 2011, artikelen 870 t.e.m. 876 Gerechtelijk Wetboek
• in uitvoering: “Wet en Duiding Vennootschapsrecht”, Larcier, ontbinding en vereffening