Selecteer een pagina

Ignace Laplaese

Advocaat | °1985 | M: lp@l-p.be

Talenkennis

Nederlands | Frans | Engels | Duits
Opleiding

• Master in de rechten 2009
• Curator onbeheerde nalatenschappen
• Bewindvoerder onbeheerde nalatenschappen
• Curator faillissementen
• Houder van het Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken

Beroepsloopbaan

• Advocaat aan de balie te Brugge sinds 2009 / balie West-Vlaanderen sinds 2018
• Bestuurslid Conferentie Jonge Balie 2010-2012
• Gewezen hoofdredacteur Baliekraker
• Gewezen lid Stagecommissie Balie Brugge
• Openingsredenaar Balie Brugge 2013
• Lid Raad van de Orde 2014 tot heden
• Lid beroepscommissie 2015 tot heden
• Lid Commissie IT Orde van Vlaamse Balies 2015 tot heden
• Voorzitter Commissie Communicatie Balie West-Vlaanderen 2017 tot heden
• Plaatsvervangend Politierechter in de Politierechtbank West-Vlaanderen sinds 2018

Voorkeurmateries

• Vastgoedrecht (aanneming, huur, mede-eigendom, etc …)
• Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
• Fiscaal recht

Publicaties

• Permanente vorming 'De rechtsplegingsvergoeding: Actuele tendensen'