Selecteer een pagina

Jacky d’Hoest

Advocaat-vennoot | °1958 | M: jd@l-p.be

Talenkennis

Nederlands | Frans | Engels | Duits
Opleiding

• Licentiaat rechten K.U. Leuven 1982
• Postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar
• Opleiding voorlopig bewindvoerder
• Opleiding financiële analyse voor juristen
• Houder van het Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken
• Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken

Beroepsloopbaan

• Advocaat aan de balie te Brugge sinds 1982 / balie West-Vlaanderen sinds 2018
• Plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Brugge sinds 1990

Voorkeurmateries

• Burgerlijk recht, met inbegrip van het openbaar domein
• Handels- en economisch recht, met inbegrip van overheidsopdrachten
• Strafrecht
• Fiscaal recht, met inbegrip van de leegstandsheffingen
• Het grond- en pandenbeleid

Publicaties