Selecteer een pagina

Matthias Lierman

Advocaat | °1976 | M: ml@l-p.be

Talenkennis

Nederlands | Frans | Engels | Duits | Spaans
Opleiding

• Licentiaat rechten Universiteit Gent 2000
• Opleiding curator over faillissementen en vereffenaar van vennootschappen
• Opleiding curator onbeheerde nalatenschappen
• Opleiding “expert class” vennootschapsrecht
• Opleiding financiële analyse voor Juristen
• Opleiding overnemen of overlaten van een vennootschap

Beroepsloopbaan

• Advocaat aan de balie te Brugge sinds 2001 / balie West-Vlaanderen sinds 2018

Voorkeurmateries

• Overheidsopdrachten
• Administratief recht (vergunningen, administratieve sancties, tucht, …)
• Handelsrecht
• Vennootschapsrecht
• Contracten- en verbintenissenrecht
• Internationaal privaatrecht
• Aannemingsrecht- en vastgoed (koop-verkoop, handelshuur, …)
• Beslagrecht
• Insolventierecht (faillissementsrecht, WCO, collectieve schuldenregeling)
• Zekerheidsrecht (voorrechten, hypotheken, pand, borgtocht, …)
• Zakenrecht
• Erfrecht
• (ondernemings-)Strafrecht
• Aansprakelijkheidsrecht (schadevergoeding) en verzekeringsrecht
• met uitsluiting van: personen- en familierecht, directe belastingen, arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht

Publicaties

• “Wet en Duiding Procesrecht”, Larcier 2011, artikelen 870 t.e.m. 876 Gerechtelijk Wetboek
• in uitvoering: “Wet en Duiding Vennootschapsrecht”, Larcier, ontbinding en vereffening