Selecteer een pagina

L&P ADVOCATEN

voor elk dossier een specialist

Schrijf U hier in voor onze nieuwsbrief

L&P advocaten

L&P ADVOCATEN telt momenteel zes advocaten, waarvan twee advocaten-vennoten. Twee bedienden verzorgen het secretariaat.

Door de jaren is L&P ADVOCATEN uitgegroeid tot een gevestigde waarde van de Balie West-Vlaanderen, gereputeerd tot ver buiten de provinciegrenzen.

Het kantoor behandelt dossiers voor zowel particulieren, ondernemingen, verzekeringsmaatschappijen als openbare besturen.

materies

l

Aansprakelijkheidsrecht

verkeersrecht, medische aansprakelijkheid, letselschade, productaansprakelijkheid, …

Administratief recht

staatsrecht, algemene vraagstukken van publiek recht, procedures en geschillen met de overheid, …

Familierecht

erfrecht, huwelijk, schijnhuwelijk, huwelijkscontracten, dringende voorlopige maatregelen, …

Handelsrecht

invordering onbetaalde facturen, advies en opstellen factuurvoorwaarden, advies en opstellen handelscontracten, ...

Personenrecht

naamsverandering, afstamming, erkenning, adoptie, verdediging minderjarigen, …

Vennootschapsrecht

oprichting vennootschappen, ontbinding en vereffening vennootschappen, overdracht van aandelen, …

Strafrecht

strafrechtelijke verdediging Politierechtbanken, strafrechtelijke verdediging Correctionele rechtbanken, …

Vastgoedrecht

onteigening, verkoop van onroerende goederen, bouwrecht, aannemingsrecht, appartementsmede-eigendom, …

Organisatie

L&P ADVOCATEN biedt haar cliënten een uitgebreid dienstenpakket aan, gaande van adviesverlening en bemiddeling, over belangenverdediging in de precontractuele fase tot rechtsbijstand in conflictsituaties.

L&P ADVOCATEN behandelt zowel generalistische materies als meer gespecialiseerde materies, gesitueerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, het staats- en administratief recht, het strafrecht, het stedenbouwrecht, het handels- en vennootschapsrecht, het personen- en familierecht, het zakenrecht en het contractenrecht.

 

Kwaliteit

De kwaliteit van de dienstverlening waar L&P ADVOCATEN garant voor staat, is het gevolg van de specialisatie én de ervaring van het kantoor en haar advocaten. Het kantoor ijvert bij de behandeling van ieder dossier voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt en een transparante dossierbehandeling en -opvolging.

Het kantoor wordt ook regelmatig aangesteld in dossiers voor bewindvoeringen,  collectieve schuldenregelingen evenals als curator in faillissementen.

Historiek

Het advocatenkantoor werd in 1968 gesticht door wijlen Mtr. Antoon LUST (+2018).

Het is al meer dan een halve eeuw gekend voor zijn uitzonderlijke expertise.