Selecteer een pagina

Michiel Descheemaeker

Advocaat | °1991 | M: michiel.descheemaeker@l-p.be

Talenkennis

Nederlands | Frans | Engels
Opleiding

• Master in de rechten 2014 Katholieke Universiteit Leuven
• Postuniversitair centrum KUL-KULAK: juridische aspecten van vastgoed. Ruimtelijke ordening 2014

Beroepsloopbaan

• Gewezen schepen van ruimtelijke ordening gemeente Zonnebeke (2015-2018)
• Advocaat aan de balie van Kortrijk sinds oktober 2015
• Advocaat aan de balie van West-Vlaanderen sinds september 2018
• Winnaar pleitwedstrijd balie Kortrijk 2017
• Tweede laureaat Zuidelijke Pleitwedstrijden te Breda 2017

Voorkeurmateries

• Ruimtelijke ordening & stedenbouw (omgevingsrecht)
• Gemeenterecht
• Aansprakelijkheidsrecht
• Leegstand
• Overheidsopdrachten
• Studievoortgangsbeslissingen
• Vastgoedrecht

Publicaties

• J. BELEYN en M. DESCHEEMAEKER, “Het Milieuhandhavingscollege ontdekt de bestuurlijke lus” in TOO 2017, nr. 3, 400-402
• J. BELEYN en M. DESCHEEMAEKER, “Voortschrijfdend inzicht en artikel 159 GW: een gevaarlijke cocktail” in TOO 2017, nr. 2, 181-183
• S. RONSE en M. DESCHEEMAEKER, “Publieke en private erfdienstbaarheid van doorgang: niet helemaal hetzelfde”, TROS 2017, afl. 85, 41-49